Fundusze unijne

Blog.

Miło nam, poinformować, że Firma INTENSON EUROPE Sp. z o.o. dnia z dnia 11.10.2017 r. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie promocji marki Intenson poprzez udział w targach, misjach gospodarczych oraz w wyniku zakupu usług doradczych dla wybranych rynków perspektywicznych”.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy pozycji konkurencyjnej Spółki na wybranych rynkach zagranicznych poprzez promowanie produktów żywieniowych z kategorii superfoods marki Intenson mającej szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych. W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował udział w ramach Branżowego Programu Promocji – Polskie Specjalności Żywieniowe w sześciu targach branżowych w charakterze wystawcy. Wnioskodawca będzie realizował projekt w 2017, 2018 i 2019 roku i w ramach niego uczestniczył będzie jako wystawca w 6 targach, tj. Africa’s Big w RPA, Sial we Francji, Sial w Chinach, Summer Fancy i Biofach – oba w USA oraz Anuga w Niemczech i 1 misji wyjazdowej celem spotkań z kontrahentami do USA w trakcie targów Natural Expo West, które nie są wymienione w programie branżowym. Wybór konkretnych targów związany jest z wysoką koncentracją potencjalnych klientów jak i renomą targów mających dobrą i szeroką międzynarodową prasę. Za reprezentowanie Wnioskodawcy podczas tych wydarzeń odpowiadać będzie czworo pracowników przedsiębiorstwa (dwie z managementu i dwie osoby sprzedażowe), tak, by zapewnić właściwą merytoryczną obsługę stoiska. Ponadto w ramach projektu planowane jest nabycie usługi doradczej pozwalającej na lepsze przygotowanie się do internacjonalizacji na terenie USA i Chin, które są rynkami perspektywicznym wskazanym w programie promocji branży. Wnioskodawca w projekcie zaplanował również szkolenie z zakresu internacjonalizacji na rynkach perspektywicznych. Zostaną przygotowane materiały promocyjne w dwóch językach, pomocne przy prezentowaniu się na targach i spotkaniach.
Celem realizacji projektu jest wzrost poziomu sprzedaży na rynkach zagranicznych produktów żywieniowych produkowanych przez Wnioskodawcę z kategorii tzw. superfood – zdrowej żywności. W wyniku realizacji projektu planowane jest rozszerzenie sprzedaży na rynek USA oraz Chin, które zostały określone jako perspektywiczny w programie promocji branży. Ponadto planowane jest prowadzenie działań promocyjnych w trakcie 6 targów, w USA, Chinach, Niemczech, RPA oraz Francji. Poprzez udział w targach branżowych i misjach gospodarczych oraz zakup związanych z nimi usług doradczych i szkoleniowych będzie w stanie rozszerzyć działalność eksportową oraz zintensyfikować sprzedaż na rynkach zagranicznych. Dzięki temu planowane jest pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do ogólnego wzrost poziomu przychodów przedsiębiorstwa, ale również do dalszego wzrostu udziału przychodów z eksportu w ogólnej strukturze przychodów.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 841 210.00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 68%