Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania tylko i wyłącznie przez QUILO Sp. z o.o., a nie przez niżej wskazane portale które są administratorem serwisu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

Obszar

Facebook

Linkedin

Instagram

Administrator danych osobowych

QUILO Sp. z o.o.  ul. Całowanie 94G w Karczewie. W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować
z Administratorem wysyłając wiadomość na adres email: sekretariat@intenson.pl

Współadministratorzy

W zakresie w jakim korzystamy z narzędzia Facebook Audience Insights współadministratorami danych są   QUILO i Facebook Ireland Limited. Więcej informacji o Facebook Ireland Limited w załączniku Administrator statystyk strony.  Więcej o przetwarzaniu Twoich danych w Polityce prywatności oraz wskazanych przez Serwis Regulaminach.  

 

Spółka LinkedIn (w przypadku, gdy jesteś użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach.

Facebook oraz Instagram dzielą infrastrukturę, systemy i technologię z innymi firmami Facebooka (do których należą m.in. WhatsApp i Oculus) w celu świadczenia innowacyjnych, przydatnych, spójnych i bezpiecznych usług w ramach wszystkich używanych produktów firm Facebooka.  

Więcej o przetwarzaniu Twoich danych w Polityce prywatności oraz wskazanych przez Serwis Regulaminach.  

Rodzaj profilu

Publiczny

Kategorie osób

Użytkownicy Portalu

Rodzaj danych

a.      Nazwa konta,

b.     IP,

c.      dane w komentarzu,

d.     wizerunek z Twojego konta.

a.      Nazwa konta,

b.      IP,

c.      dane w komentarzu,

d.   wizerunek z Twojego konta.

a.      polubienia fanpage’a poprzez kliknięcie na przycisk „Lubię” lub „Obserwuj”,

b.     aktywność na fanpage’u,

c.      treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników,

d.     wysyłaniu wiadomości prywatnych.

Cele przetwarzania

udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Facebook,

efektywne prowadzenie naszego profilu, przedstawianie Tobie informacji o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów,

kontakt z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,

cele statystyczne i analityczne

ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Linkedin,

efektywne prowadzenie naszego profilu, przedstawianie Tobie informacji o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów,

kontakt z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,

cele statystyczne i analityczne

ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Instagram,

efektywne prowadzenie naszego profilu, przedstawianie Tobie informacji o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów,

kontakt z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,

cele statystyczne i analityczne

ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

 

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach, marketing naszych ofert i usług, a także zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Co do zasady nie przekazujemy danych do Państw trzecich, jednak w przypadku ich przekazania zastosujemy wszystkie wymogi zawarte w Rozdziale V RODO.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści, które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. W przypadku dochodzenia roszczeń Twoje dane będziemy przechowywać do czasu ich przedawnienia.

Profilowanie

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Twoje Prawa

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Skarga do UODO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).